พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่๕

, 31 พฤษภาคม 2554


ลักษณะ : ฉายตอนเสด็จประพาสต้นครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๔๔๙ ฉายร่วมกับคณะผู้ติดตามเสด็จ ถ่ายที่ตำบลใดไม่ปรากฎ