หม้อนึ่งข้าวเหนียว

, 01 มิถุนายน 2554

ทำจากทองเหลืองและสำริด ลักษณะกลมปากกว้าง ไม่สูง ใหญ่เล็ก แตกต่างกันออกไป ใช้สำหรับรองหวดข้าวในการนึ่งข้าวเหนียว