การทำอังกะลุงราว

, 01 มิถุนายน 2554

เครื่องดนตรีอังกะลุงราวเกิดจากภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของนายสมหวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ได้เรียนรู้และลองทำอังกะลุงที่ใช้เล่นหลายคนมาประยุกต์เป็นอังกะลุงที่ใช้เล่นคนเดียว ต่อมานำอังกะลุงราวมาเล่นประกอบกับวงดนตรีปี่ พาทย์ มอญ ทำให้เกิดความไพเราะ