ดาบโบราณ

, 01 มิถุนายน 2554

ทำจากเหล็กกล้าชั้นดี ใช้เป็นอาวุธในการรบ ปัจจุบันใช้ในพิธีเหยาของเผ่าไทโส้ แต่ละชิ้นมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ส่วนความยาวประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร