การสานไพหญ้าคา

, 05 มิถุนายน 2554


การสานไพหญ้าคา เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ที่นำวัสดุธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือหญ้าคาที่ขึ้นอยู่ในสวนยางพารา นำมาสานเป็น "ไพหญ้าคา" ใช้มุงหลังคา นอกจากเป็นการกำจัดวัชพืชในสวนยางพาราแล้วยังเป็ฯการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี โดยนำไพหญ้าคามาขายไพละะ 10 บาท การสานไพหญ้าคาหนึ่งคนสามารถทำได้วันละ 7 – 8 อัน / วันวิธีการทำไพหญ้าคา1. นำหญ้าคาหรือหญ้าแฝกที่สางไว้ มาจัดให้มีความยาวสม่ำเสมอกัน พรมน้ำให้อ่อนตัวเล็กน้อย

2. จัดหญ้าให้มีจำนวนจับละ 10 – 15 เส้น จำนวนเส้นมากราคาแพงกว่าจำนวนเส้นน้อย เพราะจะได้ไพหญ้าที่หนากว่าใช้ได้ทนทาน

3. สอดจับหญ้าใต้ไม้ก้านหญ้า แบ่งครึ่งใบ ส่วนที่แข็งและหนา โดยให้ปลายใบอยู่ทางซ้ายมือ ส่วนก้านใบอยู่ทางขวามือ ให้ส่วนโคนชนกับไม้รองหัว หรือผนัง

4. ใช้เชือกผูก จับหญ้าตรงกลางติดกับไม้ก้านหญ้าดึงให้แน่น แล้วพับก้านใบทับไม้ก้านหญ้าไปทางด้านปลายใบ ใช้เชือกผูกพันไว้

5. ผูกจับหญ้า ต่อไปจนสุดก้านไม้หญ้า ผูกเชือกให้แน่น

6. นำตัดหญ้าที่กรองแล้ว ไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วนำไปเก็บไว้ โดยซ้อนกันให้เป็นระเบียบ