ศาลาการเปรียญ

, 01 มกราคม 2553


ศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อม เป็นอาคารไม้โบราณทั้งหลัง หน้าบันของศาลาการเปรียญเป็นลายแกะสลักไม้ที่สวยงาม เช่น ลายเทพพนม ลายไทยต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดไผ่ล้อมนอกจากจะมีศาลาการเปรียญที่งดงามแล้ว ยังมีพระอุโบสถหลังเก่าที่มีอายุเก่าแก่ รวมทั้งศาลาเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีความงดงามและเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของจังหวัดจันทบุรี