พระนอน

, 07 มิถุนายน 2554


พระนอน หรือพระพุทธรูปปางทรงพระสุบิน พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา (สำเร็จสีหไสยา) พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระกายพระหัตถ์ขวาแนบกับพื้นยกหลังพระหัตถ์ขึ้นแนบพระหนุ(คาง) หลับพระเนตร เป็นกิริยาบรรทมหลับ ร้างสมัยไหนไม่ปรากฎ ซึ่งค้นพบพร้อมกับรอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระบาทเวินกุ่ม ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย