รอยพระพุทธบาท

, 07 มิถุนายน 2554


รอยพระพุทธบาทซึ่งค้นพบในบริเวณวัดพระพุทธบาทเวินกุ่ม ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างมณฑปครอบไว้เป็นที่บูชาสักการะของชาวบ้านทั่วไป