ขนมอาแปบากา

, 08 มิถุนายน 2554

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขนมอาแปบากา

“ขนมพื้นบ้านมุสลิม คุณค่าที่กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา”
ขนมพื้นบ้านมุสลิม เป็นขนมที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจ (ฮาลาล) มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย (ถูกหลักโภชนาการ) เป็นทั้งอาหารและยา ดังเช่น ขนมราดู (ขนมพริกไทย) เป็นขนมที่เหมาะกับสตรีหลังคลอด เพราะจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม และทำให้ร่างกายกระชับเร็วขึ้น มีคุณค่าทางด้านประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากการนำขนมมาประกอบในพิธีต่างๆ ดังนี้
• พิธีเข้าสุนัต นิยมรับประทานขนมฆานม
• ช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน นิยมรับประทานขนมอาเกาะ
• พิธีแต่งงานจะมีพิธีกินสมางัต ซึ่งเป็นการป้อนข้าวและขนมให้เจ้าบ่าวเจ้าสาว ขนมที่ใช้มี กะละแมหรือขนมดอดอย ขนมก้อหรือตูปงปูตู
• พิธีงานศพจะทำขนมอาแปบากา เป็นขนมที่ทำขึ้นในงานศพเมื่อครบ ๗ วันหลังจากเสียชีวิตฃ
และขนมอื่นๆ อีกมากมาย ขนมเหล่านี้นอกจากเป็นขนมที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆ แล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย