นายธวัชชัย สมคง

, 08 มิถุนายน 2554

เป็นศิลปิน ๑ ใน ๑๐๐ คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยใจศิลปินสืบศิลป์เมืองเชียงราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม- ๒ เมษายน๒๕๕๔ ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โดยได้ มอบภาพที่ได้จากการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ให้แก่จังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๔

ธวัชชัย สมคง
Tawatchai Somkong
ประวัติศิลปิน เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2507 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การศึกษา Post-Diploma (จิตรกรรม) กาลาบาวันนา วิศวบราราตรี สันตินิเกตัน ประเทศอินเดีย
ที่อยู่ 57 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50002
โทรศัพท์ 08 1530 7311
อีเมล editor@fineart-magazine.com

ชื่อผลงาน ฟ้า-แดง-เหลือง-ขาว-ดำ
แนวคิด ความแตกต่างที่อยู่ร่วมกัน
เทคนิค สีอะคริลิกบนผ้าใบ
ขนาด 100X100 cm.