โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

, 10 มิถุนายน 2554

ที่ตั้ง 154 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2452 โดยมีผู้ริเริ่มคือ
พระครุอรรถโกวิทวุฒิคุณ ( กิ่ม แจ่มแจ้ง ) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
ร่วมด้วยพระราชาภิรมย์ และนายบุญ กาญจนพันธ์ ได้พร้อมใจกันจัดตั้ง
โรงเรียนภาษาไทย ทำนองโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงเชลยศักดิ์
ขึ้นในเขตวัดบางพลีใหญ่กลาง เพื่อให้กุลบุตร กุลธิดา มาศึกษา
โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนเปิกสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษา
เบื้องต้นมี พระฉัตร เป็นครูใหญ่ ต่อมานายมานะ ช้างแก้วได้ดำรง
ตำแหน่งครูใหญ่แทน จนถึง พ.ศ. 2456 โรงเรียนนี้ได้เปิดสอน
ถึงชั้นประโยคมัธยมตอนต้น และได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นใน พ.ศ. 2469