พระครูอภิบาลธรรมาภิวัฒน์

, 10 มิถุนายน 2554

พระครูอภิบาลธรรมาภิวัฒน์ เป็นเจ้าคณะตำบลหนองหลวง เป็นเจ้าอาวาสวัดกุดแคน เป็นบุคคลที่เป็นที่เคารพ ศรัทธาของประชาชนชาวอำเภอเฝ้าไร่และใกล้เคียง ท่านอุปสมบทที่วัดกุดแคน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 และจำพรรษาที่วัดกุดแคนมาตลอด