โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

, 14 มิถุนายน 2554


เป็นสถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม, และเป็นสถานที่จัดงานประเพณีของอำเภอบ้านด่าน