อนุสรณ์สถานพระราชธรรมโกศล

, 14 มิถุนายน 2554


- เป็นอนุสรณ์สถานพระราชธรรมโกศล หลวงปู่ทอง ปุญญาปสุโต พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอิสาณ