กับดักนก

, 14 มิถุนายน 2554

กับดักนก

- ทำด้วยไม้ไผ่ ปลายโค้งเข้าหากันเป็นรูปโค้งทรงสูง ปลายทั้งสองของโค้งไม้ยึดติดกับไม้ไผ่อีกชิ้นหนึ่ง ผูกติดเป็นคานทำให้โครงไม้คงรูป ปลายทั้งสองของปลายโค้งเหนือคานเจาะเป็นช่องกว้างประมาณ 4 นิ้ว นำไม้ไผ่ขนาดใกล้เคียงกับคานสอดเข้าไปในช่องว่างดังกล่าว ไม้ดังกล่าวเคลื่อนตัวลงได้ นำหนังยางรัดปลายของคาน และปลายไม้สอดขาแต่ละข้างให้ติดกัน ยกไม้สอดขึ้นสูงประมาณ 2 นิ้ว สอดกระเดื่องไว้ระหว่างคานกับไม้สอดหนังยางดึงไม้สอด แต่ไม้สอดไม่ตกลงมาเพราะมีไม้ค้ำไว้ ไม้ค้ำเชื่อมต่อสัมผัสกับกระเดื่อง นำอาหารเช่นผลไม้วางไว้ที่กระเดื่อง นำกับดักนกวางบนต้นไม้ นกเห็นผลไม้จึงเข้ามาเกาะเพื่อกินผลไม้ นกกระโดดเกาะกระเดื่องหลุด ไม้สอดถูกแรงดึงของหนังยางจึงหนีบลงมา หนีบเอาตัวนกติดอยู่กับคาน กับดักนกชนิดนี้ใช้ดักนกขนาดเล็ก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน
- จัดทำขึ้นเพื่องานด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย… พ.ต.อ.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล…
หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร