กรงต่อนก

, 16 มิถุนายน 2554

กรงต่อนก มีลักษณะเป็นรูปทรงโค้งครึ่งวงกลม โครงสร้างทำจากไม้ แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนขังนกต่อ และส่วนกับดักนกป่าหรือนกเถื่อน ด้านหน้ามีประตูเปิดปิด เพื่อใช้ตะปบนกป่าหรือนกเถื่อน