สุ่มไก่

, 18 มิถุนายน 2554

ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านช่างฝีมือพื้นบ้านการทำสุ่มไก่

ในสมัยโบราณชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้านนอกจากจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารแล้วยังเลี้ยงไว้เพื่อความสนุกเช่นเล่นชนไก่ไก่ชนไทยจึงมีชื่อเสียงมานาน สำหรับการทำสุ่มไก่พบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยโดยนำไม้ไผ่มาหลาวจับเส้นแล้วสานขัด สุ่มใช้ประโยชน์คือ ขังไก่หรือต้องการเอาไก่ชนมารับแดดเพื่อให้แสงแดดฆ่าพวกไรตามตัวไก่   “สุ่มไก่” เป็นเครื่องจักสานประเภทหนึ่งใช้สำหรับกักขังควบคุมสัตว์ให้อยู่บริเวณจำกัดทำขึ้นจากไม้ไผ่ที่สานด้วยลายขัดโปร่งเป็นตาห่างๆ สุ่มไก่มีรูปร่างคล้ายขันคว่ำ มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การสานจะสานแบบเวียนออกจากส่วนหัวแผ่โค้งออกไปยังตีนสุ่ม ที่ตีนสุ่มจะสานให้ถี่ขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และป้องกันลูกไก่เล็ดลอดออกไปได้ด้วย บริเวณหัวสุ่มมีช่องกลมๆ เพื่อที่จะสามารถล้วงลงไปจับไก่ได้ นอกจากนี้ นอกจากจะใช้เพื่อจำกัดบริเวณของสัตว์เลี้ยงแล้ว สุ่มไก่ยังเป็นเครื่องป้องกันอันตราย     ให้สัตว์เลี้ยงปลอดภัยจากสัตว์นักล่าได้อีกทางหนึ่ง การใช้งานก็สะดวกสามารถเคลื่อนย้ายไปวางบริเวณใดก็ได้ จึงเป็นเครื่องจักสานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน