เครื่องมือเครื่องใช้

กลองปู่จา (ก๋องปู่จา) วัดนาหวาย อำเภอนาหมื่น

- ในสมัยก่อน ช่วงเวลาเย็นวันก่อนที่จะถึงวันพระ ๑ วัน (วันโกน) วัดต่าง ๆ จะมีการตีกลองปู่จา เพื่อแจ้งให้คณะศรัทธาวัดได้ทราบว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระ แจ้งว่าจะมีการทำบุญตักบาตร งดเว้นอุบายมุข และหยุดการ เพิ่มเติม

ตู้ยาสามัญประจำบ้าน

ตู้ยาประจำบ้าน เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับครอบครัว เมื่อเกิดเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เราไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอ หรือโรงพยาบาลทุกครั้งไป เนื่องจากโรค หรืออาการเจ็บป่วยทั่วไปบางอย่าง สามารถรักษาได้ เพิ่มเติม

ที่รองแก้วย่านลิเภา

ที่รองแก้วย่านลิเภา เป็นเครื่องจักสานเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กลุ่มจักสานย่านลิเภา บ้านปลักน้ำขุ่นหมู่ที่ ๑ ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยประธานกลุ่ม คือ นางสมจิตร เพชรประวัติ ได้ชักนำ เพิ่มเติม

กล่องเอนกประสงค์จากย่านลิเภา

กล่องเอนกประสงค์จากย่านลิเภา เป็นเครื่องจักสานเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กลุ่มจักสานย่านลิเภา บ้านปลักน้ำขุ่นหมู่ที่ ๑ ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยประธานกลุ่ม คือ นางสมจิตร เพชรประวัติ เพิ่มเติม

มีดตอก

มีดตอกคือมีดที่ใช้เหลาไม้ไผ่และหวายเพื่อทำตอก ใช้จักรสานเครื่องใช้ต่าง ๆ ลักษณะโค้งงอนปลายแหลม และคอยาว มีด้ามซึ่งกลึงสวยงาม เวลาใช้เหลาตอกนิยมนั่งพับเพียบและชันเข่าข้างเดียวกับมือที่ถือมีด แล้วโอบด้ว เพิ่มเติม

ที่เขียนคิ้วโบราณ

ชื่อที่เขียนคิ้วโบราณ ชื่อผู้ครอบครองนางสาวคอลีเย๊าะ เจ๊ะมูเก็ง ประวัติความเป็นมา ที่เขียนคิ้ว นิยมใช้สำหรับผู้หญิงในสมัยก่อน ไว้สำหรับเขียนคิ้วและขอบตา ส่วนใหญ่ที่ใช้กันมักทำมาจากทองเหลือง มีสองส่วน เพิ่มเติม

กาน้ำทองเหลือง

ชื่อ กาน้ำทองเหลือง ชื่อผู้ครอบครองนางสาวคอลีเย๊าะ เจ๊ะมูเก็ง ประวัติความเป็นมา กาน้ำทองเหลือง เป็นเครื่องใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อบรรจุน้ำสำหรับดื่มกิน ทำด้วยทองเหลือง มีหูหิ้วสำหรับที่จับและเป็นรูกล เพิ่มเติม

แกะเก็บข้าว

แกะ เป็นเครื่องมือเก็บข้าวที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณค่าในการใช้งานรูปร่างคล้าย ๆ เรือ มี ส่วนประกอบสำคัญ ๓ ส่วน ด้วยกันคือ กระดานแกะ ตาแกะ หลอดแกะ หรือด้ามแกะ ตาแกะหรือ คมแกะ บางถิ่นเรีย เพิ่มเติม

แห (ยาลออีแก)

ชื่อแห (ยาลออีแก) ชื่อผู้ครอบครองนายอามดูกอเดร์ หาแว อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๐/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐ ประเภทเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ประวัติความเป็นมานายอามดูกอเดร์ หาแว เป็นผู้ที่ม เพิ่มเติม

คีมไม้

ชื่อคีมไม้ ชื่อผู้ครอบครองนายยา วาโด อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์ 081-2764798 ประเภทคีมไม้ สำหรับจับสิ่งของให้แน่น เช่น เวลาขึ้นขอบกระด้งเพื่ เพิ่มเติม