นิทรรศการออนไลน์ > ผีตาโขน > สัญลักษณ์ผีตาโขน

ผีตาโขนใหญ่

Previous
Next

ผีตาโขนใหญ่ ผีตาโขนใหญ่จะสร้างตัวเป็นโครงร่างขนาดใหญ่กว่าตัวคนธรรมดา โดยใช้ไม้ไผ่มาสานให้เป็นโครงสร้างร่างขนาดใหญ่และใช้เศษวัสดุต่างๆ มาตกแต่งเป็นหน้าตา ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะทำเพียง 2 ตัว เป็นผีตาโขนชาย และผีตาโขนหญิง ซึ่งจะมีเครื่องเพศ และเสื้อผ้าแสดงให้เห็นความเป็นชายหญิงอย่างชัดเจน

ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อวัฒนธรรมจังหวัดของแต่ละจังหวัดได้โดยตรง
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 โดย กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ                                                                 กระทรวงวัฒนธรรม    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ