บริษัทหยก ทองทวี จำกัด

ชื่อร้านค้า
บริษัทหยก ทองทวี จำกัด
ประเภทร้านค้า
ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่อยู่ร้านค้า
บริษัทหยก ทองทวี จำกัด
17-17/1 10
ตำบลแม่สาย
อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์
  • 053-731013
แผนที่ (ตำแหน่งโดยประมาณจากการคำนวณ)
แผนที่ร้าน
แสดงเส้นทาง
 
ข้อมูลร้านค้าจากกรมการพัฒนาชุมชน (www.thaitambon.com)