ตำบลหลักชัย

วัดลาดประทุมคงคาราม

วัดลาดประทุมคงคารามตั้งอยู่บ้านลาดประทุม หมู่ที่ 8 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด 13 ไร่ วัดลาดประทุมคงคาราม สร้างเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2450 โ เพิ่มเติม

น้ำอ้อยคั้นสด

น้ำอ้อยคั้นสดเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานหอม ดื่มแล้วทำให้รู้สึกสดชื่น น้ำอ้อยคั้นสดของนายประจวบ คำหวั่น เป็นน้ำอ้อยคั้นสดแท้ ๆ ไม่มีสิ่งเจือป่นใด ๆ ทั้งสิ้น ที่สำคัญอ้อยที่นำมาคั้นเป็นน้ำอ้อย เป็นอ เพิ่มเติม

ปลาช่อนอบชานอ้อย

ปลาช่อนอบชานอ้อยเป็นอาหารที่เป็นเมนูแนะนำของร้านอาหาร “หลักชัยปลาเผา” เป็นอาหารไทยพื้นบ้าน โดยการนำปลาช่อนมาใส่ถังอบให้ความร้อนจนปลาสุก ปลาช่อนอบชานอ้อย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นายประจวบ ค เพิ่มเติม

นายประจวบ คำหวั่น

นายประจวบ คำหวั่นเกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2502 ภูมิลำเนาเป็นคนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ ความสามารถในการนำอ้อยมาแปรรูป และนำวัสดุที่เหลือจากการแปร เพิ่มเติม