ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ชื่อบ้านนามเมือง “บ้านร้อง”

บ้านร้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2400 โดยมีพ่อหนานพรหม พ่อถา พ่อเลี้ยงน้อยมูล พ่ออินตา พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ประมาณ เพิ่มเติม

ชื่อบ้านนามเมือง “บ้านโป่งป่าตอง”

บ้านโป่งป่าตอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอเวียงป่าเป้า ไปทางทิศใต้ ประมาณ 30 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบสูงเหมาะแก่การทำ เพิ่มเติม

ชื่อบ้านนามเมือง “บ้านปางอ่าย”

บ้านปางอ่ายหมู่ที่ 4 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน ปางอ่ายประมาณ ปี พ.ศ.2394 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีลำน้ำลาวไหลผ่าน อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาช เพิ่มเติม

ชื่อบ้านนามเมือง “บ้านจำบอน”

บ้านจำบอน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เดิมบ้านจำบอนมีครัวเรือน 60 ครัวเรือน มีการปกครองกับแบบพื้นบ้าน เป็นพ่อปกครอ เพิ่มเติม

วัดบ้านร้อง

วัดบ้านร้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นศาสนสถานประจำหมู่บ้านบ้านร้อง มีพระครูพิพิธสุตธรรม เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดประกอบด้วยโบสต์ หอระฆัง ปัจจุบันมีพระ เพิ่มเติม

สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เจดีย์ใหม่

สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เจดีย์ใหม่ สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นองค์กร เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแมเจดีย์ใหม่ ตั้งอยู่ที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวีงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ยกบานะจากสภาตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่เมื่อวันที่ 22 กุม เพิ่มเติม

วัดแม่เจดีย์

วัดแม่เจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ 160 บ้านแม่เจดีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย เพิ่มเติม

วัดโป่งน้ำร้อน

วัดโป่งน้ำร้อน ตั้งอยุ่เลขที่ ๑๔๒ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงค เพิ่มเติม

วัดปางอ่าย

วัดปางอ่าย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ บ้านปางอ่าย หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยวิหาร เพิ่มเติม