ตุ้มดักปลา

ตุ้มดักปลา

ตุ้มดักปลา เป็นอุปกรณ์หาปลาของคนอีสานชนิดหนึ่งทึ่ทำจากไม้ไผ่ นำไม้ไผ่มาเหลาเป็นริ้วเล็ก ๆ แล้วถักสานขึ้นมาเป็นตุ้ม ลักษณะสูงกว่าข้อง มีงาด้านข้างไว้ให้ปลาเข้า จะนิยมนำไปดักปลาบริเวณน้ำตื้น หรือลึกประม เพิ่มเติม

ตุ้มดักปลา

ตุ้มดักปลา เครื่องมือไว้สำหรับดักปลาทำด้วยไม้ไผ่สานเป็นรูปทรงเหมือนข้องสูงประมาณ ๕๐ -๖๐ ซม. แต่มีตาห่างพอประมาณ จะมีงาแซงอยู่ด้านใน สำหรับในพื้นที่หนองบัวลำภูตุ้มดักปลาที่เห็นในภาพนี้ จะนิยมใช้ดักปลา เพิ่มเติม

ตุ้มดักปลา

เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการจับปลาของชาวบ้านในภาคอีสาน ตุ้ม ตุ้มมีใช้กันทั่วไปในภาคเหนือตอนบน สานด้วยไม้ไผ่บงหรือไผ่ซาง มี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนปากยาวแคบ ส่วนล่างอูมใหญ่ ตุ้มขนาดเล็กส่ว เพิ่มเติม