หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก หอสมุดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่ พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวและยังเป็นแหล่งรวมความรู้ ที่ พลเอกเปรม ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างขึ้นที่สงขลาที่เป็นเป็นบ้านเกิดของท่าน หากใคร เพิ่มเติม

หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี

หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี เพิ่มเติม

หอสมุดแห่งชาติ อ.ประโคนชัย

ความเป็นมาของหอสมุดแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติปัจจุบันของไทย สถาปนาขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหากษัตราธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยการรวมหอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพุทธสาสนสังคหะเข้าด้ว เพิ่มเติม

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี “ กาญจนาภิเษก เพิ่มเติม